inloggen

 
Partners en acties

Overig nieuws
Verkoop je telefoon Lever je GSM in!

ReCell BV
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek

Voorwaarden

Bij het inloggen op, bladeren door en/of gebruik van www.ReCell.nl, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. ReCell bv, hierna te noemen ReCell en elk ander ReCell product of dienst gerelateerd aan de ReCell.nl website zijn handelsmerken van ReCell.

 2. Inhoud (informatie, communicatie, beelden en geluiden ) wordt verzorgd door ReCell,bij ReCell aangesloten partijen en/of overige partijen. De inhoud van de ReCell website valt onder copyright van ReCell, bij ReCell aangesloten partijen, onafhankelijke content leveranciers en/of overige partijen. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website ReCell.nl mag niet worden gekopiëerd, aangepast, verplaatst, gedistribueerd, herschreven, gedownload of overgebracht, in welke vorm en met welk middel dan ook inbegrepen maar niet beperkt tot electronische-, mechanische-, kopiëer- of opname apparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReCell. U gaat ermee akkoord dat u het materiaal en inhoud van ReCell.nl alleen aanwendt voor persoonlijk gebruik en niet aanwendt of distribueert voor commerciële doeleinden.

 3. ReCell zal alle mogelijke inspanning verrichten om ReCell.nl volledig operationeel te houden. ReCell is niet aansprakelijk als gevolg van gebreken aan ReCell.nl. U mag er niet vanuit gaan dat ReCell.nl of de inhoud foutloos is of dat het geschikt is voor de specifieke reden waar u het voor wil gebruiken. ReCell behoudt zich het recht voor later veranderingen aan te brengen. Bovendien kunnen diensten worden aangepast, vervangen of verwijderd.

 4. ReCell is niet verantwoordelijk voor gevolgen in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van ReCell.nl en/of genomen akties naar aanleiding van de informatie op ReCell.nl. Door gebruik te maken van ReCell.nl gaat u hiermee akkoord.

 5. Als uw PC relevante technologie niet ondersteunt, kan het voorkomen dat u geen toegang heeft tot alle informatie op ReCell.nl.

 6. Het is niet toegestaan materiaal van ReCell.nl te gebruiken op een andere server, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReCell. Gebruik van de inhoud zonder toestemming van ReCell onder deze clausule of clausule 4 kan in strijd zijn met copyright recht, handelsmerken recht of ander Europees recht.

 7. ReCell heeft geen controle over materiaal op het internet, welk verkregen kan worden door gebruik te maken van ReCell.nl en is dan ook niet verantwoordelijk voor toegang en inhoud. Door gebruik te maken van ReCell.nl gaat u hiermee akkoord.

 8. Wanneer u materiaal stuurt via de ReCell.nl website, via email of anders, doet u dat in de wetenschap dat ReCell dit materiaal mag kopiëren, aanpassen en distribueren. U garandeert dat de informatie gepubliceerd mag worden en vrijwaart ReCell indien een derde partij aktie onderneemt richting ReCell in relatie tot de door u aan ReCell gestuurde informatie. Het is ReCell toegestaan de in deze clausule genoemde informatie te publiceren, de inhoud inclusief eventuele concept(en) geheel of gedeeltelijk toe te passen op de eigen bedrijfsvoering en/of dienstverlening. U zult als gevolg van dit gebruik geen actie tegen ReCell ondernemen.

 9. ReCell garandeert persoonlijke gegevens niet voor eigen doel (b.v. marketing, reclame, etc.) te gebruiken en niet aan derden te verstrekken.

 10. U gaat ermee akkoord zelf of anderen geen overlast of ongemak te (laten) veroorzaken ten op zichte van ReCell, de klanten van ReCell of andere gebruikers van ReCell.nl. U gaat er mee akkoord ReCell.nl niet te gebruiken om lasterlijk-, beledigend-, obsceen-, bedreigend-, illegaal- of welk ander materiaal dan ook te versturen, waardoor ReCell en/of andere personen overlast en/of ongemak ondervinden.

 11. De dienst wordt aangeboden via het World Wide Web, welk onafhankelijk is van ReCell.nl en ReCell. Het gebruik van het World Wide Web is uitsluitend op uw eigen risico en valt onder toepassing van nationale en internationale wet- en regelgeving. ReCell is niet verantwoordelijk voor de door u van het World Wide Web verkregen informatie en/of diensten.

 12. ReCell accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele defecten, kosten, geldelijk verlies, verlies van data of welk verlies dan ook in de breedste zin van het woord, als gevolg van het gebruik of misbruik van ReCell.nl en/of het World Wide Web. ReCell accepteert geen aansprakelijkheid voor accuraatheid, geschiktheid, kwaliteit of compleetheid van informatie en de waarde en integriteit van goederen en diensten aangeboden door derden via ReCell.nl. ReCell heeft geen controle over materiaal afkomstig van het World Wide Web wat verkregen kan worden via ReCell.nl en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en gebruik van deze informatie.

 13. ReCell behoudt zich het recht voor op ieder moment en op eigen initiatief de informatie en/of diensten aangeboden via ReCell.nl, geheel of gedeeltelijk te veranderen, uit te stellen en/of te stoppen.

 14. ReCell behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Door gebruik te maken van de website ReCell.nl gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden, welke op de website beschikbaar zijn gesteld.