inloggen

 
Partners en acties

Overig nieuws
Verkoop je telefoon Lever je GSM in!

ReCell BV
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek

Waarom recycling van oude mobiele telefoons

Waarom inleveren?

In Nederland zijn miljoenen mobiele telefoons, PDA's en notebooks in gebruik. Naast de telefoons, PDA's en notebooks die in gebruik zijn, ligt er een groot aantal ongebruikt of defect, ergens in een kast of lade. Uiteindelijk komen deze ongebruikte/defecte apparaten terecht in het milieu. Deze apparaten, incl. batterijen, bevatten elementen die, als deze niet op de juiste manier verwerkt worden, schade aan het milieu aanrichten. Daarom is het belangrijk dat deze elementen op verantwoorde wijze worden verwijderd om zo het milieu zo min mogelijk te belasten.


Regelgeving

In augustus 2004 is de WEEE (Waste from Electrical and Electronical Equipment) richtlijn, opgesteld door de Europese Commissie, van kracht geworden. Met deze richtlijn wil de Europese Commissie het probleem aanpakken van de snel in omvang toenemende afvalstroom. Per 2008 moet minimaal 80% van alle elektrische en elektronische producten (waaronder mobiele telefoons, PDA's en notebooks) ingezameld en gerecycled worden. Vanaf 13 augustus 2005 is de producent verantwoordelijk voor de (gescheiden) inzameling en recycling en eventueel de financiering hiervan; dit kunnen ook handelsbedrijven zijn. En daarnaast moet de producent tijdens het ontwerp en de productie al rekening houden met de milieuvriendelijke verwerking van de apparatuur ('design for recycling').


Marktsituatie

Per jaar worden in Nederland alleen al meer dan 5.000.000 nieuwe mobiele telefoons verkocht. De Nederlandse mobiele telefoonmarkt is een duidelijke vervangingsmarkt. Dit betekent dat in de afgelopen 3 jaar dus meer dan 15 miljoen telefoons zijn verkocht. Dit is dan ook de markt van herbruikbare toestellen.


Natuurlijk kun je je oude telefoontjes weggooien. Maar waarom? Veel toestellen werken nog prima en zijn geschikt voor een 2de leven. Je doet het milieu er een plezier mee en mensen in andere delen van de wereld. Het is simpel, laagdrempelig en je krijgt er nog iets voor terug ook. Gewoon inleveren dus!


De mobiele telefoon is een gewoon gebruiksartikel in Nederland. Of het nu particulier of zakelijk is, bijna iedereen heeft een mobiele telefoon. Vaak is de telefoon een persoonlijk bezit, maar ook vaak is de mobiele telefoon onderdeel van het arbeidspakket van bedrijven, overheden en overige instanties.


In Nederland ligt naar schatting (bron: Wuppertal Instituut 2007) ongeveer 2.000 ton afgedankte gsm's bij bedrijven en binnen huishoudens. Deze toestellen bevatten allemaal grondstoffen en vormen als het ware een bovengrondse mijn. Deze 'bovengrondse mijn' bestaat uit:
- 7.000 kg zilver
- 680 kg goud
- 260 kg palladium
- 261.000 kg koper


Missie ReCell

ReCell is de eerste organisatie in Nederland die inzamel- en recycleprogramma's heeft ontwikkeld voor gebruikte mobiele telefoons. Het concept zit zo in elkaar dat het voor consumenten, retailers, bedrijven en overige instanties/organisaties aantrekkelijk is om oude mobiele telefoons in te leveren.


Het is toch enorm zonde als dit allemaal in de vuilverbranding terecht komt. En niet nodig, want een deel van de gebruikte toestellen - met name de toestellen die de laatste 3 à 4 jaar verkocht zijn - werken nog prima en van deze toestellen kan de levenscyclus verlengd worden met vele jaren. Hoe? Door de toestellen een 2de leven te geven in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden waar de mobiele telefonie sterk in ontwikkeling is. De levensduurverlenging kan oplopen tot wel 5 jaar.


De overige toestellen, die niet meer goed werken of niet meer geschikt zijn voor gebruik, worden door ReCell op een milieuverantwoorde manier gerecycled en de teruggewonnen metalen en edelmetalen worden hergebruikt.


ReCell is gespecialiseerd in deze 2 onderdelen. De verlenging van de levensduur van mobiele telefoons in combinatie met het recyclen van oude toestellen resulteert in een enorme reductie van o.a. het delven van nieuwe grondstoffen en mijnafval.
Hoeveel dan precies?


Als voorbeeld:
In 1 ton gsm's zit ca. 340 gram goud
In 1 ton gouderts zit amper 5 gram goud


Oftewel; er ontstaat 100 kg mijnafval voor de goudwinning van 1 motherboard van een mobiele telefoon!


Recyclen is dus zeker de moeite waard!

De missie van ReCell is dan ook om deze bovengrondse mijn op een milieuverantwoorde manier te exploiteren. Met andere woorden, we willen de levensduur verlengen van toestellen die nog hergebruikt kunnen worden. En we zorgen ervoor dat van de overige toestellen de teruggewonnen metalen en edelmetalen weer hergebruikt kunnen worden. Het resultaat is een enorme afname in bijvoorbeeld het delven van nieuwe grondstoffen en mijnafval, huishoudelijk afval en benodigde energie voor de productie van nieuwe toestellen (CO2-reductie).


In 2003 is ReCell van start gegaan met als doel het maximaal retour krijgen van gebruikte mobiele telefoons en PDA's inclusief batterijen d.m.v. eenvoudige en efficiënte retoursystemen. En inmiddels hebben al vele particulieren en bedrijven de grote voordelen ontdekt van het recyclen van gebruikte mobiele telefoons. Diverse projecten zijn hiervoor ingezet in samenwerking diverse retailers en netwerken.


ReCell vindt dat het tijd is onze verantwoording te nemen. Want we kunnen het ons niet veroorloven om deze bovengrondse mijn NIET te exploiteren. ReCell is er klaar voor. Maar we moeten het met z'n allen doen: gewoon inleveren!


Heeft u als consument een gebruikte telefoon en/of PDA thuis in de la liggen, wilt u als bedrijf zorgen voor een milieuverantwoorde recycling van gebruikte mobiele bedrijfstelefoons en/of PDA's, maak dan gebruik van ReCell, uw partner op het gebied van mobiele telefoon- en PDA-recycling.


consumentenbedrijven/organisaties